Ägarbyte

För att kunna få ett stambokspapper skrivet i sitt namn måste du vara medlem i både SFHF och KFPS.
Enligt sina stadgar hjälper bara KFPS sina egna medlemmar med överskrivningar av stambokspapper.

Pass och registrering av föl kan även icke medlemmar få hjälp med. Detta kostar dock betydligt mer än för medlemmar.

Medlemskap kostar 300 +340 kr och det tillkommer en registreringsavgift hos KFPS på 140 kr.

Vid ägarbyte:

• Nya ägarens namn och adress skrivs bak på Stambokstavlan

• Klicka på länken Medlemskap för att få information om hur du blir medlem.
När du betalat in registrera dig i vårt Medlemsregister

• Skicka stamtavlan till KFPS. (Adressen finns nere till höger på framsidan av stamtavlan).
Adress Oprijlaan 1
9205BZ Drachten,
Nederland

• KFPS skriver ut en ny stamtavla med nya ägaruppgifter när medlemsavgifterna är betalda.

• KFPS skickar dig en faktura på kostnaderna för stamtavlan ( depositionsavgift och eventuell överföringsavgift) Även dessa avgifter måste vara betalda för att KFPS ska skicka ut stamtavlan.

• När faktura är betald skickas den nya stamtavlan till SFHF som skickar till dig som ny ägare. Anledningen är att SFHF ska kunna föra register över hästarna som finns i Sverige.

Det är ingen fara om gamle ägaren inte skrivit på, du kan ändå skicka in stamtavlan.

Vid premiering:

• Stamtavlan tas med till premieringen och lämnas till organisationen som i sin tur lämnar den till domarna. Det går bra att skicka in senare om du vill ha stamtavlan uppdaterad.

• En faktura från KFPS kommer med kostnaderna för tex. inskrivning i stambok eller för sterpredikat. Inga stamtavlor skickas från KFPS så länge det finns obetalda avgifter!

• KFPS skriver ut en ny stamtavla som skickas till SFHF som i sin tur skickar den till dig som medlem.

När hästen dör:

När en häst dör så kan man välja på att skicka in stamtavlan till KFPS och få igen depositionsavgiften (450:-) eller behålla den och man får inga pengar tillbaka.
Man kan också skriva på stamtavlan att man vill ha tillbaka den makulerad.
Hästar blir utskrivna efter 40 år från stamboken ifall man inte skickar in något.

Observera att man måste vara medlem i KFPS för att de ska betala tillbaka depositionsavgiften!