Tilläggsregistrering

Tilläggsregistrering av frieser

För dig som har en häst med utländskt pass är det från 1/1 2016 obligatoriskt att registrera hästen som hemmahörande i Sverige.
Friesern tilläggsregistreras hos Svenska Hästavelsförbundet.

Giltligt pass med tilläggsregistrering

Det gul/gröna passet (se bild längst ner på sidan) måste bytas ut. Det gör man genom att skicka det till KFPS tillsammans med blanketten på länken Blankett för att byta pass

Införande i central hästdatabas

För dig som enbart vill uppfylla minimikraven från EU ska nedanstående skickas in. Eventuell härstamning eller hästens ägaruppgifter kommer inte att registreras.

  1. Ansökningsblankett: Blankett
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av en av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Hästägaren kan inte identitetskontrollera hästen. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
  3. Passet i original

Pris
650 kr
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

Införande i svenskt register

Följande behöver skickas in när du önskar föra in hästen i ett svenskt register. Eventuell härstamning samt ägaruppgifter kommer att registreras.

  1. Ansökningsblankett: Blankett
  2. Identitetskontroll. Hästens signalement ska kontrolleras mot passet av SH godkänd ID-kontrollant eller en veterinär. I de fall hästen är chipmärkt ska avläsning av chip ske. Hästägaren kan inte identitetskontrollera hästen. Kontrollen får inte vara äldre än 30 dagar från ansökningsdatum.
  3. Passet i original
  4. Ägande.

Hur man styrker ägande

Du styrker ditt ägande genom att bifoga en kopia på köpekontraktet eller köpekvittot. Säljare och köpare samt deras underskrifter ska framgå, likaså hästens namn och försäljningsdag. Om du inte har ett köpekontrakt eller köpekvitto måste du skriva ett alternativt ägarintyg där hästens och ägarens namn finns angivet. Ägarintyget ska undertecknas av två ojäviga personer. En blankett för detta intyg finns här: Blankett

Endast en person kan stå som företrädare för hästen. Det ska tydligt framgå av handlingarna vem som ska vara företrädare om flera personer äger hästen.

Pris
800 kr
Postens porto- och postförskottsavgifter tillkommer.

För att läsa mer om tilläggsregistreringen gå in på länken Tilläggsregistrering

Jordbruksverket- registrering

Du som fått pass utfärdade till dina hästar innan den 1 januari 2016 behöver inte byta ut de passen. Giltligt pass för frieser är vinröda.
OBS! de gul/gröna (ser gul/grå ut) passen är inte
giltliga!

Vid byte till giltligt pass så ska följande blankett Blankett för att byta pass skickas med det gamla passet till KFPS.

Ogiltligt pass
Ogiltligt pass