Ägarbyte

För att kunna få ett stambokspapper skrivet i sitt namn måste du vara medlem i både SFHF och KFPS.
Enligt sina stadgar hjälper bara KFPS sina egna medlemmar med överskrivningar av stambokspapper.

Pass och registrering av föl kan även icke medlemmar få hjälp med. Detta kostar dock betydligt mer än för medlemmar.

• Klicka på länken Medlemskap för att få information om hur du blir medlem.
Länk till medlemsregistrering

Vid ägarbyte:

• Nya ägarens namn och adress skrivs bak på Stambokspappret (det inplastade A4-pappret).
Säljaren kan även uppdatera vem som är ny ägare i my kfps. Originalet måste skickas in.

• Skicka stamtavlan till KFPS. (Adressen finns nere till höger på framsidan av stamtavlan).
Adress Oprijlaan 1
9205BZ Drachten,
Nederland

• KFPS skriver ut en ny stamtavla med nya ägaruppgifter när medlemsavgifterna är betalda.

• KFPS skickar dig en faktura på kostnaderna för stamtavlan ( depositionsavgift och eventuell överföringsavgift) Även dessa avgifter måste vara betalda för att KFPS ska skicka ut stamtavlan.

• När faktura är betald skickas den nya stamtavlan till SFHF som tar kontakt med dig som ägare om hur du vill att SFHF skickar ut stamtavlan till dig. (Via Skicka Lätt eller rekommenderat som du som medlem får betala).

• SFHF skickar stamtavlan till dig när ev fraktavgift är betald.

Det är ingen fara om gamle ägaren inte skrivit på, du kan ändå skicka in stamtavlan.

Vid premiering:

• Stamtavlan tas med till premieringen och lämnas till organisationen som i sin tur lämnar den till domarna. Det går bra att skicka in senare om du vill ha stamtavlan uppdaterad.

• En faktura från KFPS kommer med kostnaderna för tex. inskrivning i stambok eller för sterpredikat. Inga stamtavlor skickas från KFPS så länge det finns obetalda avgifter!

• KFPS skriver ut en ny stamtavla som skickas till SFHF som i sin tur skickar den till dig som medlem.

När hästen dör:

När en häst dör så kan man välja på att skicka in stamtavlan till KFPS och få igen depositionsavgiften (450:-) eller behålla den och man får inga pengar tillbaka.
Man kan också skriva på stamtavlan att man vill ha tillbaka den makulerad.
Hästar blir utskrivna efter 40 år från stamboken ifall man inte skickar in något.

Observera att man måste vara medlem i KFPS för att de ska betala tillbaka depositionsavgiften!