KFPS register/stamtavlor/pass

För att logga in på mina sidor på KFPS hemsida behöver du ditt medlemsnummer som står på fakturor från KFPS eller på din hästs stamtavla om du står som ägare.
(Membership no R-0000000).
Du behöver också ett lösenord som du får på mail när du loggar in första gången.
Har du varken medlemsnummer eller lösenord behöver du maila mail@kfps.nl och be om att få det.
Länk till my kfps

Svenska Frieserhästföreningen (SFHF) är en intresse och avelsförening för Frieserhästen i Sverige. Vi ordnar kurser, premieringar och delger våra medlemmar regelbunden information. Vi är den enda registrerande instansen för Frieserhästar i Sverige och för ett av SH och jordbruksverkets godkänt register. Vi är dotterorganisation till KFPS, Het Friesch Paarden Stamboek i Holland som grundades 1879 och är moderstambok. Vidare är SFHF medlem i  World Friesian Horse Organisation (WFHO) en världomspännande organisation för frieserhästar. KFPS utbildar domare, ordnar hingstprov och ser till att frieserhästen håller samma höga kvalitet oavsett vilket land i världen som hästen är uppfödd i.

KFPS olika register

KFPS i Holland för register över frieserhästar i hela världen. Varje registrerad häst får också en förfalskningssäker stamtavla. (Inplastat A4-papper).

Dessa stamtavlor är ljusblå med svart textser gråaktiga ut med svart text, papper före 2015 är gulgröna till färgen, de ser gulgråa ut. (Grön/gula stamtavlor som skickas in till kfps för uppdatering kommer tillbaks i den nya färgen ljusblå med svart text).

1. Fölbok för föl efter stambokshingstar (Vb, Vm)
2. Stambok för hingstar
3. Stambok för ston
4. Stambok för valacker

Dessutom finns det sidostamböcker, BiBok I och BiBok II för föl efter icke KFPS godkända hingstar för avel. Du känner igen dessa på de grå pappren med svart text. Före 2015 var de blå/röda papperen:
Stamboksregister D är till avkommor efter hingstar godkända i FPZV och deras papper är också grå med svart text. Före 2015 var de brun/gula.

Speciella register finns för ster-ston, ster-vallackar, och för model-ston.
Hingstar och ston kan på grund av hög kvalitet på sin avkomma erhålla utmärkelsen Preferent. T ex ett sto som har fått fyra ster-avkommor kan förklaras som Preferent.

I och med införandet i fölboken chipsmärks fölet. Före 1997 tungtatuerades fölen.
Vid införandet i stamboken brännmärktes hästarna tidigare med ett ”F” och vid ster-förklaring med ett ”S” samt vid modelförklaring med ett ”M”. Preferentston och -hingstar märks med en kunglig, holländsk krona.
Från 1 september 2001 är dock brännmärkning inte längre tillåtet.

Ungefär 15% av alla stamboksförda ston blir ster-förklarade på grund av särskilt god exteriör och fina rörelser. Att få ett sto model-förklarat är lika sällsynt som att få en hingst införd i stamboken. Totalt i hela världen blir per år endast 5-9 ston model-förklarade.

SIDOBOKSREGISTER, bijboek 1 och bijboek 2.

I Bijboek 1 (sidobok 1) införs frieserhästar som har fölbokshingstar med betäckningstillstånd från KFPS, som fäder samt avkommor undan ston som är registrerade i bijboek 1.

I Bijboek 2 (sidobok 2) införs avkommor till fölbokshingstar som inte har betäckningstillstånd från KFPS.

Karens för Bijbok 1 och 2 är 3 generationer innan de förs in i huvudregistret.

D-stambokspapper är för avkommor efter stamboksförda hingstar i FPZV. Dessa hästar kommer in i det så kallade D-registret och har 1 generations karens.

Alla papper i biböckerna är sedan 2015 grå med svart text och ersätter de blå/röda och brun/orange stamtavlor som fanns tidigare

PASS

Giltligt pass med tilläggsregistrering
Ogiltligt pass

Vid byte till giltligt pass så ska följande blankett Blankett för att byta pass skickas med det gamla passet till KFPS.
Det finns även en sida i gamla passet som veterinären kan fylla i att identitetskontroll är utförd, sida 22.