Bedömningar och premier

Bedömningar och premier

Från 2008 används poängbedömning vid fölpremiering, domarna kan härmed ge en förklaring och mer information till uppfödare om fölet. Föl får sin premie baserat på följande tabell.

Rastyp Kroppsbyggnad Utveckling Skritt Trav Totalt Premie

Kommentar:

1:a Premie summa av scoring minimalt 36 poäng och i snitt en 7:a för gångarter

2:a Premie summa av scoring 33 tom 35,5 poäng, och ingen siffra under 5 och minimalt

6,5 poäng i snitt för gångarterna.

3:e Premie summa av scoring 29 tom 32,5 poäng, snitt för gångarterna ska vara 5,5 poäng. Föl som får en 4:a eller 2 eller fler 5:or, får ingen premie.

Ston som är 3 år eller äldre kan föras in i stamboken och ster-förklaras. För att komma in i stamboken måste stoet vara minst 156 cm och för ster måste stoet vara minst 158 cm.

1:a Premie = inskriven i stamboken och sterförklarad

2:a Premie = inskriven i stamboken och sterförklarad

3:e Premie = inskriven i stamboken

Ingen premie= ston kan ändå bli inskrivna i stamboken om de är av bättre kvalitet.

Ej upptagen i stamboken = hästen står kvar i fölboken och behåller Vb:s papper

3 åriga och äldre fölbokshingstar får ingen premie, bara en bedömning. De blir sterförklarade vid tillräckligt bra kvalitet. Mankhöjden vid 3 års ålder måste vara minst 158 cm och vid 4 år och äldre måste den vara minst 160 cm.  Dessa hingstar står kvar i fölboken med eller utan bedömning ster.

Från och med 2017 kan även 1 och 2-årshingstar bli bedömda och få premier. De får dock ingen linescoring. (Förut fick de bara en bedömning).

De enda hingstar som blir upptagna i stamboken med betäckningen STB är de hingstar som blir godkända för avel varje år av KFPS.

I stamboken finns följande register där stamtavlorna är ljusblå med svart text.
(Före 2015 är stamtavlorna gul/gröna):

1. Fölbok för föl efter stambokshingstar (Vb)
2. Stambok för hingstar
3. Stambok för ston
4. Stambok för valacker

Dessutom finns det sidostamböcker, BiBok I och BiBok II för föl efter icke KFPS godkända hingstar för avel. Du känner igen dessa på de grå pappren med svart text. Före 2015 var de blå/röda papperen:
Stamboksregister D är till avkommor efter hingstar godkända i FPZV och deras papper är också grå med svart text. Före 2015 var de brun/gula.

Här följer förklaringar på predikat och förkortningar

Vb = Veulenbook; fölbok, oftast står det M = sto eller H = hingst bakom, inskriven i fölboken

Stb = Stamboek stambok tillräckligt bra kvalitet för att vara stamboksförd

Stb. Ster. = Stambok register Ster

Ster = Stjärna. Denna bedömning får ston och valacker som får en 1:a premie eller 2:a premie.

Pref = Preferent. Denna bedömning får ett sto som har fått 4 avkommor som blivit sterförklarade.

Sport = Sport. Denna bedömning får en häst som har bra sportmeriter, t.ex svår dressyr eller körning. Se separat blad för mer förklaring.

Prestatie = Prestation. Denna bedömning får ett sto som har 3 avkommor som har fått Sportbedömning.

IBOP = Motsvarar en kvalitetsbedömning och syftet är att bedöma hästens lämplighet som dressyr ,kör eller showkörhäst.

Kroon = Kronsto. Stersto från 3 år och äldre som har fått en 1.a premie kan bli prel. Kroonförklarade. Stoet ska göra ett IBOP test med minst 77 poäng eller ha fått Sportpredikatet för att kunna bli def. bli Kroon förklarade.
(Det är domarna som bestämmer om stoet har det som krävs för att få bedömningen kroon när stoet har minst 77p på IBOPtest och en 1:a premie).

Model = Modellsto. Stersto från 7 år och äldre som har fått en 1:a premie kan bli prel. Modellförklarade. Stoet ska dock inom ett år ha gjort IBOP testet med minst 77 poäng, eller ha fått Sport predikatet för att def. bli Modell förklarad samt fått ett föl. Detta är det högsta predikat ett sto kan få.

Fokker = Uppfödare

Eiger=Ägare

Sport-Ster-Kroon.Modell är predikat som är baserade på hästens kvalitet.

Preferent och Prestations predikat är baserade på avelskvaliten av stoet