Kallelse extra stämma 2017

Kallelse extra stämma!
Härmed kallar Svenska Frieserhästföreningen till en extra stämma 16/12-2017 klockan 13.00 för att tillsätta en andra revisor.
Det är endast detta ärende som behandlas på detta möte.
På årsmötet den 25/3-2017 Kolswa Herrgård beslutade medlemmarna att om inte en till revisor tillsätts så ska den tjänsten köpas in, enligt stadgar krävs 2 revisorer i föreningen.
För att valet av revisor ska vara formellt riktigt krävs en stämma där medlemmarna väljer
Ett uppskattat pris på att köpa in den tjänsten är cirka 15000 kronor, vilket vi i styrelsen tycker är alldeles för mycket pengar.
Under året har en internrevision gjorts, dvs en utomstående kompetent person har granskat föreningens bokföring.
Det som har varit ett problem är depositionsavgifter som föreningen tidigare fakturerat medlemmar men som nu kfps fakturerar själva.
Vi räknar med att detta ska vara löst innan året är slut.
Bokföringen har också lagts i projekt, dvs den har specificerats.
Nu har vi efter mycket sökande hittat en person som kan tänka sig att ställa upp som revisor.
Mildred Kronstrand
Extra stämman kommer hållas hemma hos Annika Palmgren, Karum, Borgholm, Öland. Möjlighet finns att deltaga via telefon.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till stämman för att rösta i denna fråga.
Anmäl er i formuläret

Väljer du att delta via Skype så innebär det att du måste vara beredd på att koppla upp dig några dagar i förväg för att säkra att du kommer med

Vi bjuder på fika!
Med vänlig hälsning Styrelsen