Styrelsen 2017

Vid årsmötet på Kolswa herrgård 25 mars 2017 röstades följande styrelse fram.

Ordförande:
Lotta Kallberg Walldén  lotta@sfhf.se  0762-907000

Vice ordförande
Annika Palmgren annika@sfhf.se 0706-242783

Sekreterare
Mikaela Brandin mikaela@sfhf.se

Kassör
Susanne Skalin kassor@sfhf.se

Ledamöter
Ewa Ring ewa@sfhf.se
Ulrika Holst ulrika.holst@sfhf.se
Amarins Bouma amarins@sfhf.se

Suppleanter
Ulrika Söderberg ulrika.soderberg@sfhf.se
Stefan Lagerblad stefan@sfhf.se

Revisorer:
Päivi Jokela

Valberedning:
AnnMargret Johansson
Mildred Kronstrand (sammankallande) mildred@sfhf.se
Åsa Jonasson

Här hittar du föreningens stadgar: Föreningens stadgar