Medlemskap

                                Medlemskap

Vill du bli medlem, eller har frågor gällande medlemskap

Kontakta info@sfhf.se
eller
kassor@sfhf.se

Medlemskap för 2017
SFHF 300 kr

Familjemedlem  (boende på samma adress 50 kr)

KFPS 340 kr (+140 kr i registreringsavgift  om du ej varit medlem i KFPS 2016)

Inbetalas till PG: 135995-9 eller swishas till 1236712905.
GLÖM INTE ATT MÄRKA DIN BETALNING MED DITT NAMN!

https://member.myclub.se/pub/forms/1453/W1Vbjv73Ct/

För att vara röstberättigad på årsmötet måste inbetalningen skett innan den sista februari.

Ingen uppsägning av medlemskap krävs längre. Är det så att någon inte längre vill vara medlem i KFPS ( eller i SFHF) betalar man helt enkelt inte och stryks därigenom ur registret per den siste december.

Här hittar du föreningens stadgar: Stadgar