Ansvarsfördelning 2017

Ordförande
Lotta Kallberg Walldén lotta@sfhf.se

Bereda beslut kontakt med KFPS övergripande frågor, justera mötesprotokoll, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan. Ansvarar för att önskemål som framkommit i medlemsenkät uppfylls i mesta möjliga mån. Informerar medlemmar efter styrelsemöten.

Vice ordförande
Annika Palmgren annika@sfhf.se

Ordförandes ställföreträdare

Sekreterare
Mikaela Brandin mikaela@sfhf.se

Protokollförare vid möten, arkivering protokoll och bilagor, ansvarig för Dropbox, ansvarig för info@adressen och att inkomna mail besvaras, inkommen post.

Kassör
Susanne Skalin susanne@sfhf.se

Fakturering, bokföring, kontoutdrag bereds till styrelsemöten.
Budget, Resultatrapport och Balansräkning till årsmöte.
Utvärdera system för medlemsregister.

Medlemsansvarig
Annika Palmgren annika@sfhf.se

Kontakt med medlemmar, tariffer tillsammans med kassör hålla medlemsförteckning aktuell, statistik, medlemssidan på Facebook. Bevaka frågor angående medlemskap KFPS.

Hemsidesansvarig
Annika Palmgren annika@sfhf.se

Håller hemsidan uppdaterad och aktuell samt att information läggs på medlems/gilla–sidan på Facebook.

Material/monteransvarig

Ansvarar för inköp och försäljning av profilsaker. Skapar/upprätthåller register över föreningens material och var det finns. Redovisar detta inför årsmöte.