Tymon 456

Tymon 456 kommer till Sverige under hösten 2018.
Finns tillgänglig på EU-godkänd station från våren 2019.