Vad kostar en frieser?

Prissättning på en frieserhäst beror på flera olika faktorer och det är svårt att sätta någon ”standardrekommendation” på pris då det är så mycket som är relativt.
Därför har Svenska Frieserhästföreningen tagit fram en lista med vilka faktorer som kan påverka prissättning. I allra första hand är det såklart viktigt att kolla att hästen är efter en godkänd frieserhingst (namnet på hingsten följs alltid av ett tresiffrigt nummer) och att hästen är registrerad i stamboken.
Svenska Frieserhästföreningen företräder den holländska stamboken KFPS- vilket är moderstamboken för frieserhästar, dit de flesta tillhör. Vi rekommenderar även att innan du börjar leta frieser, definiera vad du vill använda hästen till (avel, tävling, familjehäst etc) för att hitta en häst och ett pris som går i linje med dina egna förväntningar och är realistiskt. Det finns stora variationer i pris på en frieser beroende på prestation och potential.

Olika faktorer för prissättning:

1. Vad har hästen för bedömning i stamboken- KFPS? Stambokssto, ster (1a eller 2a premium) Kroon, Model, preferent status (minst 4 ster avkommor).

2. Har hästen fulla papper? (innebär 4 ster ston i rakt nedåtstigande led).

3. Har den sportpredikat? (innebär att den nått upp till en viss nivå i tävlingssammanhang, dressyr eller körning).

4. Vilka godkända hingstar är pappa samt morfar och deras prestation, t.ex sport predikat, elite sport?

5. Ålder och utbildningsnivå på hästen?

6. Skade- och sjukdomshistorik?

Att ha i åtanke är att frieserhästen är idag en premium ras som har hög efterfrågan. Vill du hitta en häst som är av bra kvalitet, utbildad i enlighet med dess ålder och förutsättningar, registrerad i stamboken efter godkända hingstar som har ett rastypiskt utseende och mentalitet- vilket ofta är det som lockar till köp av en frieser; så är det ingen ”billig” hästras i jämförelse med många av våra andra populära raser i Sverige.

Som medlem i svenska Frieserhästföreningen kan du alltid höra av dig till oss om du önskar stöttning i olika frågor kring rasen.

Kontaktuppgifter hittas på Kontaktuppgifter

Vi önskar dig stort lycka till i ditt framtida frieserköp!